18.9.2009

Henkilöstön siirtymisestä

Vastaan yhteen spontaanisti esiin tulleeseen tärkeään asiaan.

On kysytty, miksi kaikkea henkilöstöä ei suoraan sijoiteta Aallon uusille urajärjestelmille jo tämän vuoden puolella, kuten vakinaisten professorien kohdalla tehdään.

Ymmärrän tilanteen, mutta on todella tärkeää, että ehdimme paneutua kunnolla jokaisen siirrettävän henkilön työtilanteeseen. Tämä edellyttää henkilökohtaisia kehityskeskusteluja esimiehen kanssa. Jotta esimiehet olisivat ajan tasalla uuden urajärjestelmän perusteista, järjestämme syksyn aikana esimiesten koulutusta, jossa pohditaan urajärjestelmän perusteita ja Aalto-yliopiston strategiaa. Strategiasta on nyt ensimmäinen versio olemassa, ja siitä on oltava mahdollisuus vielä keskustella kouluissa. Arvioni mukaan pääsemme strategiatyössä koulu- ja osastotason strategioiden suunnitteluun vasta vuoden vaihteessa. Tässä työssä tärkeänä elementtinä on tutkimuksen arvioinnin tulokset, jotka valmistuivat pari viikkoa sitten.

Professorien siirto on ainoa asia, joka voidaan toteuttaa heti. Professorit ovat jo Tenure-kategoriassa ja heidät on arvioitu uuden urajärjestelmän mukaisesti. Muun henkilökunnan osalta tarvitsemme vielä ohjeistuksen, millä perusteilla heidät siirretään uuteen urajärjestelmään. Samoin tarvitsemme koulu- ja osastokohtaiset strategiat, jotta osaamme sijoittaa henkilöstön strategian mukaisesti.

Urajärjestelmän yksi tärkeimmistä tavoitteista on, että yliopisto sitoutuu henkilökuntansa kehittämiseen ja että pääsemme eroon jatkuvien määräaikaisuuksien kierteestä. Valitettavasti tämän muutoksen aikaansaaminen vie sen verran aikaa, että emme saa sitä valmiiksi ennen vuodenvaihdetta. Vuoden vaihteen jälkeen priorisoimme siirtoja siten, että määräaikaisissa työsuhteissa olevien tilanne selvitetään ensin.

Vielä selvyyden vuoksi: vaikka emme ehdikään siirtää henkilöstöä uusille urajärjestelmille vuoden vaihteeseen mennessä, kaikkien työsuhteet siirtyvät Aaltoon nykyisin ehdoin. Emme siis suunnittele mitään ’koeaikoja’ tai irtisanomisia millekään henkilöstöryhmälle.

parhain terveisin
Tuula

7.9.2009

Tositoimiin

Uuden yliopistolain voimaanpanolain astuttua voimaan olemme päässeet monta askelta lähemmäs uuden yliopiston käynnistymistä. Korkeakoulujen hallitukset valitsivat yliopistolain mukaisesti 14.8. Aalto-yliopiston hallituksen, ja oma roolini rehtorina vahvistetiin Aalto-yliopiston hallituksen kokouksessa 17.8.

Kun nyt olemme toimivaltaisia, pääsemme voimalla jatkamaan suunnittelua - ja pian myös toteuttamaan suunnitelmiamme. Aalto-yliopiston ensimmäinen strategialuonnos syntyi muutostiimien ja hallituksen jo useita kuukausia kestäneen valmistelutyön tuloksena. Useita osia strategiasta on kevään aikana avattu yhteisön palautteelle, ja näin on saatu arvokkaita ideoita, kritiikkiä ja kannustusta. Itse pääsin tähän valmistelutyöhön mukaan 1.4. Heinäkuussa kokosin strategian ensimmäisen luonnoksen muutostiimien loppuraporttien pohjalta. Tätä luonnosta on nyt ensimmäisen kerran käsitelty hallituksessa, rehtorien kesken sekä opiskelijoiden, korkeakoulujen hallitusten ja YT-neuvostojen kanssa. Strategian kiteyttäminen jatkuu koko syksyn ajan. Aaltolaiset pääsevät tutustumaan strategialuonnokseen wiki-palvelussamme. Olemme myös nyt käynnistäneet keskustelut johtosäännön ensimmäisestä luonnoksesta ja uuden yliopiston organisaatiosta.

Näin valmistelu siirtyy vähitellen kohti toimeenpanoa ja olemme valmiimpia tekemään myös päätöksiä. Ensimmäisenä lähdemme toteuttamaan asioita, joiden on oltava valmiina vuoden alussa 2010. Näitä ovat mm. sopimusten ja vakuutusten siirron käynnistäminen Aalto-yliopistolle. Myös akateemisen henkilöstön siirtoa uusille urajärjestelmille suunnitellaan paraikaa. Näiden asioiden valmistelemiseksi on nimetty valmisteluryhmät, jotka aloittivat työnsä 4.9. Meillä on nyt merkittävä joukko asiantuntevia aaltoyliopistolaisia konkreettisten päätösten tekemisessä tukena.

Tavoitteena on, että vakinaisten professorien siirto olisi saatu valmistelluksi vuoden loppuun mennessä. Muu henkilöstö siirtyy nykyisten sopimusten mukaisesti vuoden vaihteessa Aallon palvelukseen. Muun henkilöstön sijoittaminen uuteen urajärjestelmään toteutetaan vuoden 2010 aikana.

Aallon organisaation varmistuessa rekrytoidaan myös yliopiston johto, vararehtorit ja muu hallintohenkilökunta. Haastattelen parhaillaan mm. nykyisten korkeakoulujen rehtorien ehdottamia henkilöitä vararehtorien tehtäviin. Prosessi jatkuu vielä ainakin syyskuun ajan, jolloin pyydän ehdotuksia myös muilta tahoilta yliopiston sisällä. Hallintohenkilöstön osalta käymme läpi kaikki sisäiset ehdokkaat, mutta etsimme myös tarvittaessa asiantuntemusta yliopiston ulkopuolelta.


Hyvää alkanutta syksyä!