15.12.2009

Pian se alkaa

Aalto-yliopiston avajaiset lähestyvät. Olemme pian valmiina avaamaan uuden yliopiston. Kirjoitan tässä vuoden viimeisessä blogissa koosteen uuden yliopistomme kuulumisista.

Aalto-yliopiston valmistelua on tehty kesästä 2008 alkaen. Valmistelusta vastaaviin muutosryhmiin on osallistunut liki 500 henkilöä kolmesta korkeakoulustamme ja näiden sidosryhmistä. Kun alkukesästä perehdyin valmistelun aikana syntyneeseen materiaaliin, totesin että valmistelua on ryhmissä tehty perusteellisesti ja kunnianhimoisesti Aallon ideologian mukaisesti. Aineisto antoi minulle kuvan sitoutuneesta, innostuneesta ja muutokseen halukkaasta yhteisöstä, joka näkee muutoksen suurena mahdollisuutena. Muutosryhmien loppuraportit olivat pohjana Aallon ensimmäiselle strategialuonnokselle, joka toimitettiin opetusministeriölle elokuun lopulla.

Konkreettiset avaukset


Vaikka Aalto-yliopisto aloittaa ensi vuoden alusta, konkreettisia avauksia on jo useita. Aallon yhteiset osaamisen työpajat, Factoryt, ovat toimineet jo yli vuoden verran. Ensimmäinen yhteinen tutkimusohjelmamme AivoAalto käynnistyi viime keväänä ja yliopiston tutkimuksen arviointi RAE valmistui syksyllä. Useita uusia yhteisiä Aalto-kursseja käynnistyy tämän ja ensi lukukauden aikana, ja lukuisille kursseille on lisätty aloituspaikkoja opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseksi Aallon korkeakoulujen välillä. Korkeakoulujen strategiatyön ja viestinnän helpottamiseksi olemme käynnistäneet yhteisen johtamisfoorumin, Aalto Leaders Dialoguen. Aalto Leaders Dialoguen tapaamisissa on keskusteltu Aallon tavoitteista, johtamisjärjestelmistä ja suunnitelmien toimenpanosta.

Uudistuksista huomattavin on Tenure Track –urajärjestelmä, jonka toteutus aloitetaan ensi vuonna. Muita vuoden 2010 uusia avauksia ovat kolmivuotiset RAE-bonukset tutkimuksen arvioinnissa hyvin menestyneille yksiköille, investoinnit IT – sekä opetuksen ja tutkimuksen infrastruktuuriin ja vähintään yhden monitieteisen teeman käynnistys.

Strategian tilanne

Syksyllä aloittaneet vararehtorit, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja ja kehitysjohtaja ovat jatkaneet strategiatyötä niiden kommenttien pohjalta, joita olemme saaneet opiskelijoilta, työntekijäjärjestöiltä ja korkeakouluilta. Strategia menee hallituksen päätettäväksi 18.12, jonka jälkeen alkaa toteutuksen suunnittelu. Strategian toimeenpanosuunnitelmassa määritellään tarkemmin osatavoitteita ja näiden saavuttamiseen allokoitavia resursseja, keväällä on aika korkeakoulujen strategisten toimintasuunnitelmien teolle. Ensi vuoden budjetti rakentuu vielä paljolti tämän vuoden pohjalle. Korkeakoulukohtaisiin tutkimuksen kärkihankkeisiin ja koulujen muihin strategisiin hankkeisiin päästään ottamaan kantaa korkeakoulujen strategisten toimintasuunnitelmien valmistuttua ensi keväänä.

Palveluorganisaatiosta ja rekrytoinneista

Seuraava suuri ponnistus on palvelutoimintojen organisointi ja siihen liittyvät rekrytoinnit. Jatkossa kaikki tutkimukseen ja opetukseen liittyvät palvelut raportoivat suoraan joko vararehtoreille tai rehtorille. Tavoitteena on kevyt keskushallinto, joka keskittyy palveluiden yhtenäisen laadun varmistamiseen sekä matriisimainen organisaatio, jossa palvelut toteutetaan laitostasolla tai erillisissä palvelukeskuksissa. Vararehtoreiden sekä kehitysjohtajan, talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan välittömien alaisten tehtävät ovat yhteisön sisällä haettavana ja hakijoiden haastattelu on meneillään. Yliopistotason tehtävistä ovat edelleen haussa viestintäjohtajan ja IT-johtajan tehtävät, joissa käytämme apuna rekrytointikonsultteja. Yliopistotason rekrytointien jälkeen valittujen henkilöiden tehtävänä on omien alueidensa palveluorganisaation rakentaminen yhdessä esimiestensä kanssa.

Aallon palveluiden ja hallinnon järjestämisessä lähtökohtana ovat akateemisen toiminnan tarpeet ja tavoitteet. Joulu-tammikuussa valittavien ja palveluprosesseista vastaavien johtajien tehtävänä on käydä kiinteää dialogia akateemisen yhteisön edustajien kanssa, jotta uusi palveluorganisaatio parhaalla mahdollisella tavalla tukisi tavoitettamme kehittyä yhdeksi maailman merkittävimmistä tutkimusyliopistoista omilla toimialueillamme. Ensi keväänä muut korkeakoulujen palvelutehtävissä jo toimivat henkilöt sijoitetaan uuteen organisaatioon. Henkilöstön kokonaismäärän supistamista tai organisaation kasvattamista ei ole suunnitteilla, sen sijaan tehtävänkuva ja toimipaikka saattavat muutoksen yhteydessä vaihtua. Pyrimme hallittuun muutokseen joka kaikilla tasoilla koettaisiin parannuksena, siirtojen yhteydessä tarjoamme aina uuteen tehtävään tarvittavan täydennyskoulutuksen.

Toivotan rauhallista joulua kaikille!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti